You are here:

Valmetin koneverkko vastaa tuotannon ja tiedolla johtamisen tarpeisiin

Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikön Electric & Automation Manager Teemu Heinonen (oikealla) ja Exlanin asentaja Pedro Tito viestivät aktiivisesti koko projektin ajan.

  • Maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle
  • Henkilöstö: 17500
  • Liikevaihto: 4,5 miljardia euroa (2021)
  • Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikkö valmistaa Tampereen Hankkion-tehtaalla puristinhuopia ja belttejä paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneille sekä sellun kuivauskoneille
  • Hankkion-tehtaaan tuotantotilat noin 60 000 m2, kiinteistö noin 10 ha

Lue lisää: https://www.valmet.com

Tieto ei ole pelkästään valtaa vaan myös kilpailuetu. Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikkö otti harppauksen kohti entistä menestyksekkäämpää tulevaisuutta, kun se antoi Exlanin suunnitella ja toteuttaa uuden koneverkon Tampereen tehtaalle.

Koneverkko ei enää riittänyt tiedonkeruun vaatimuksiin

Valmet on sellu-, paperi- ja energiateollisuuden prosessi- ja automaatioteknologian markkinajohtaja, joka ymmärtää tiedon ja datan arvon.

Valmet valmistaa Tampereen Hankkiossa sijaitsevassa tehtaassaan pääasiassa puristinhuopia ja kenkäpuristinhihnoja eli belttejä paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneille sekä sellun kuivauskoneille. Tuotannon kilpailukyky ja asiakastyytyväisyys kumpuaa ajantasaisesta tiedosta – mitä enemmän dataa päästään hyödyntämään, sitä parempia ovat tulokset. Tiedonkeruussa keskeisessä roolissa on koneverkko, jonka kautta ohjataan tuotantoa, valvotaan laatua sekä seurataan koneiden käyttöastetta, suorituskykyä ja huollon tarvetta.

– Aiemman automaatioväylämme nopeus ja kapasiteetti kävivät riittämättömiksi, joten päätimme rakentaa uuden koneverkon. Halusimme verkkoinfrastruktuurin suunnitteluun ja toteutukseen kokonaistoimittajan, jolla olisi kokemusta vaativista ympäristöistä. Exlan vakuutti meidät osaamisellaan, kertoo Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikön Electric & Automation Manager Teemu Heinonen.

Nyt lähes 10 hehtaarin laajuisella tehtaalla tiedolla johtamisen ydin on tuotantokoneet yhdistävä koneverkko, jonka tietoliikennekaapeloinnin on suunnitellut ja toteuttanut Exlan.

Suunnitelma ja toteutus tulevaisuuden tarpeisiin

Aluksi suoritimme kartoituksen, jossa kiinnitimme erityistä huomiota jakamoihin, valokuituihin ja tietoturvallisiin yhteyksiin. Lisäksi asentajamme tarkistivat alueen kaapelireitit. Seuraavaksi laadimme suunnitelman uudesta koneverkosta yhdessä Valmetin asiantuntijoiden kanssa, käyden aktiivista vuoropuhelua esimerkiksi jakamoiden sijainnista.

Koneverkon rakentaminen sisälsi useita uusia Cat6A-kaapelien, valokuitujen ja jakamoiden asennuksia. Yksi vanhoista jakamokaapeista vaihdettiin isompaan, ja toiseen kaappiin saneerasimme lisää tilaa, jotta muutosten tekeminen olisi tarpeen tullen helppoa. Lisäksi uudistimme osan palokatkoista avattaviksi palokatkokauluksiksi. Noin kuukauden mittainen rakennusvaihe tapahtui tehtaan ollessa täydessä toiminnassa.

Lopuksi suoritimme koneverkon kaapeloinnin mittauksen sekä tuotimme mittausraportit ja kaapeloinnin dokumentoinnin.

Tehokasta tiedolla johtamista sekä kustannussäästöjä

Uusi koneverkko kestää kasvavat datamassat, vahvistaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia sekä helpottaa käyttäjien arkea. Selkeän dokumentoinnin ja käytännöllisen toteutuksen ansiosta verkon ylläpito ja laajentaminen on vaivatonta. Turvalliset ja tehokkaat yhteydet ulkomaailmaan parantavat etätyömahdollisuuksia sekä mahdollistavat uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen. Esimerkiksi laitevikojen paikantaminen onnistuu nyt menemättä paikan päälle ja tuotannon tilannekuvasta tulee entistä tarkempi.

– Exlan osaa asiansa, aikataulut pitivät ja jälki on siistiä. He ovat kuunnelleet tarpeitamme sekä tehneet hyvää työtä suunnittelusta toteutukseen. Kalliilta tuotantokatkoksilta vältyttiin, ja tehtaan toiminta jatkui häiriöittä koneverkon rakennusvaiheen ajan. Erityiskiitoksen ansaitsee Exlanin aktiivinen yhteydenpito projektin alusta loppuun. Jatkotoimenpiteitä on jo suunnitteilla, Teemu sanoo.

Valmetin Hankkion tehdaskiinteistö on 10 ha kokonaisuus Kaukajärven kupeessa.

Projektin aikana rakennettiin uusia ATK-jakamoita palvelemaan koneverkon kaapelointitarpeita.

Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikön Electric & Automation Manager Teemu Heinonen (oikealla) ja Exlanin asentaja Pedro Tito viestivät aktiivisesti koko projektin ajan.

Tieto ei ole pelkästään valtaa vaan myös kilpailuetu. Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikkö otti harppauksen kohti entistä menestyksekkäämpää tulevaisuutta, kun se antoi Exlanin suunnitella ja toteuttaa uuden koneverkon Tampereen tehtaalle.

Koneverkko ei enää riittänyt tiedonkeruun vaatimuksiin

Valmet on sellu-, paperi- ja energiateollisuuden prosessi- ja automaatioteknologian markkinajohtaja, joka ymmärtää tiedon ja datan arvon.

Valmet valmistaa Tampereen Hankkiossa sijaitsevassa tehtaassaan pääasiassa puristinhuopia ja kenkäpuristinhihnoja eli belttejä paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneille sekä sellun kuivauskoneille. Tuotannon kilpailukyky ja asiakastyytyväisyys kumpuaa ajantasaisesta tiedosta – mitä enemmän dataa päästään hyödyntämään, sitä parempia ovat tulokset. Tiedonkeruussa keskeisessä roolissa on koneverkko, jonka kautta ohjataan tuotantoa, valvotaan laatua sekä seurataan koneiden käyttöastetta, suorituskykyä ja huollon tarvetta.

– Aiemman automaatioväylämme nopeus ja kapasiteetti kävivät riittämättömiksi, joten päätimme rakentaa uuden koneverkon. Halusimme verkkoinfrastruktuurin suunnitteluun ja toteutukseen kokonaistoimittajan, jolla olisi kokemusta vaativista ympäristöistä. Exlan vakuutti meidät osaamisellaan, kertoo Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikön Electric & Automation Manager Teemu Heinonen.

Nyt lähes 10 hehtaarin laajuisella tehtaalla tiedolla johtamisen ydin on tuotantokoneet yhdistävä koneverkko, jonka tietoliikennekaapeloinnin on suunnitellut ja toteuttanut Exlan.

Suunnitelma ja toteutus tulevaisuuden tarpeisiin

Aluksi suoritimme kartoituksen, jossa kiinnitimme erityistä huomiota jakamoihin, valokuituihin ja tietoturvallisiin yhteyksiin. Lisäksi asentajamme tarkistivat alueen kaapelireitit. Seuraavaksi laadimme suunnitelman uudesta koneverkosta yhdessä Valmetin asiantuntijoiden kanssa, käyden aktiivista vuoropuhelua esimerkiksi jakamoiden sijainnista.

Koneverkon rakentaminen sisälsi useita uusia Cat6A-kaapelien, valokuitujen ja jakamoiden asennuksia. Yksi vanhoista jakamokaapeista vaihdettiin isompaan, ja toiseen kaappiin saneerasimme lisää tilaa, jotta muutosten tekeminen olisi tarpeen tullen helppoa. Lisäksi uudistimme osan palokatkoista avattaviksi palokatkokauluksiksi. Noin kuukauden mittainen rakennusvaihe tapahtui tehtaan ollessa täydessä toiminnassa.

Lopuksi suoritimme koneverkon kaapeloinnin mittauksen sekä tuotimme mittausraportit ja kaapeloinnin dokumentoinnin.

Tehokasta tiedolla johtamista sekä kustannussäästöjä

Uusi koneverkko kestää kasvavat datamassat, vahvistaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia sekä helpottaa käyttäjien arkea. Selkeän dokumentoinnin ja käytännöllisen toteutuksen ansiosta verkon ylläpito ja laajentaminen on vaivatonta. Turvalliset ja tehokkaat yhteydet ulkomaailmaan parantavat etätyömahdollisuuksia sekä mahdollistavat uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen. Esimerkiksi laitevikojen paikantaminen onnistuu nyt menemättä paikan päälle ja tuotannon tilannekuvasta tulee entistä tarkempi.

– Exlan osaa asiansa, aikataulut pitivät ja jälki on siistiä. He ovat kuunnelleet tarpeitamme sekä tehneet hyvää työtä suunnittelusta toteutukseen. Kalliilta tuotantokatkoksilta vältyttiin, ja tehtaan toiminta jatkui häiriöittä koneverkon rakennusvaiheen ajan. Erityiskiitoksen ansaitsee Exlanin aktiivinen yhteydenpito projektin alusta loppuun. Jatkotoimenpiteitä on jo suunnitteilla, Teemu sanoo.

  • Maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle
  • Henkilöstö: 17500
  • Liikevaihto: 4,5 miljardia euroa (2021)
  • Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikkö valmistaa Tampereen Hankkion-tehtaalla puristinhuopia ja belttejä paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneille sekä sellun kuivauskoneille
  • Hankkion-tehtaaan tuotantotilat noin 60 000 m2, kiinteistö noin 10 ha

Lue lisää: https://www.valmet.com

Valmetin Hankkion tehdaskiinteistö on 10 ha kokonaisuus Kaukajärven kupeessa.

Projektin aikana rakennettiin uusia ATK-jakamoita palvelemaan koneverkon kaapelointitarpeita.