You are here:

Case Tampereen Vesi – Verkkouudistus ilman toimintakatkoja

Tampereen Veden automaatioinsinööri Tapio Soini (vasemmalla) ja järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo ovat tyytyväisiä Exlanilta saamaansa palveluun.

Juokseva vesi on arjen luksusta, jonka arvoa harvoin pysähtyy miettimään. Tampereen Vedessä sen arvo kuitenkin tiedetään, ja siksi toiminta ei saa pysähtyä – edes silloin, kun Exlan työskentelee jakamoiden uudistamiseksi.

  • Perustettu vuonna 1898, henkilöstöä 165 työntekijää ja liikevaihto noin 73 M€ (2023)
  • Omistaa 4 pintavesilaitosta ja 5 pohjavedenottamoa, joilla tuotetaan puhdasta vettä vuodessa noin 20 miljoonaa kuutiota
  • Ylläpidon piirissä vesijohtoverkkoa noin 850 km ja viemäriverkkoa noin 780 km
  • Vuoden 2024 alusta lähtien toiminta yhtiöitettiin. Tampereen Vesi liikelaitoksesta tuli Tampereen Vesi Oy. Uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos on edelleen osa Tampereen kaupunkikonsernia.

Lue lisää: https://www.tampereenvesi.fi/

Katkot vältetään vain ennakoimalla

Jatkuva vedentulo on yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeää. Tampereen Veden tehtävä on pitää huolta siitä, että vesihuolto toimii.

Yksi Tampereen Vesi Oy:n strategian painopistealueista on varma vesihuolto. Vesihuollon varmistamiseksi on ennakointi ja huolellinen suunnittelu ensiarvoisen tärkeää.

Varma vesihuolto vaatii myös varmat verkkoyhteydet. Verkkoyhteyksien katkeaminen vaikuttaisi vedentuloon mahdollisesti heti. Osana ongelmien ennakointia Tampereen Vesi halusi uudistaa kytkentäkaappejaan eli jakamoitaan. Oli tärkeää, että työt hoitaisi luotettava asiantuntija, ja siksi tekijäksi valikoitui juuri Exlan.

Kytkentäkaappien uudistuksia eli jakamosaneerauksia tehtiin sekä Tampereen Veden Ruskossa sijaitsevalla tuotantolaitoksella että pääkonttorilla Nekalassa. Töitä tehdessä myös Exlan joutui ottamaan huomioon aivan uusia, toimintavarmuuteen liittyviä asioita.

Kytkentäkaappien uudistustyöt eli jakamosaneeraukset luovat selkeyttä

Aikojen saatossa kytkentäkaapissa eli jakamossa ehtii sattua ja tapahtua. Näin oli käynyt myös Tampereen Veden toimipisteissä.

Ruskon tuotantolaitoksella ATK-jakamona toimivat 20 vuotta vanhat avotelineet, jotka olivat jääneet jälkeen. Myös kiire oli päässyt sotkemaan jakamoa.

– Jos esimerkiksi sopivaa johtoa ei ole heti ollut saatavilla, on saatettu käyttää pitempää. Sitten räkissä on monta vuotta ollut puolen metrin matkalla viiden metrin johto, automaatioinsinööri Tapio Soini hymähtää.

Myös Nekalassa jakamot olivat alkaneet elää omaa elämäänsä, ja siellä päädyttiinkin vaihtamaan lopulta koko kytkentäkaappi.

– Johtosekamelska oli mahdoton, ja sen setviminen vei aikaa. Nyt siellä sijaitsee varmuus ja selkeys, ja kytkentöihin voidaan tehdä nopeitakin muutoksia, järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo kertoo.

Tarkka suunnittelu takaa onnistuneen verkkouudistuksen

Vesilaitoksen kaltaisessa paikassa suunnittelutöiden merkitys korostuu. Sävelten tulee olla selvät, ennen kuin kukaan edes tarttuu ruuvimeisseliin.

Esimerkiksi Ruskon tuotantolaitoksella itse työ kesti pari vuorokautta, mutta sitä edelsi puolen vuoden suunnittelu.

– Varakäyttömahdollisuus oli projektin kannalta oleellinen, ja sitä emme tahtoneet saada millään varmistettua. Ongelma oli pakko ratkaista ennen töiden toteuttamista, ja lopulta siinä myös onnistuttiin, Soini kertoo.

– Projekti sujui hyvin ja lopputulos on todella siisti sekä ylläpidettävä. Kaikki meni suunnitelmien mukaan.

Myös toimiston jakamokaapin uudistus sujui erinomaisesti.

– Exlan suunnitteli homman hyvin. Työt alkoivat perjantaiaamuna, jolloin väki laitettiin toimistolta etätöihin, ja päättyivät ennen uuden työviikon alkamista. Kaikki meni niin hyvin kuin vain voi, Koskelvuo sanoo.

Lopputulos tuo varmuutta

Nyt jakamoihin on saatu varmuus ja selkeys. Uusia kytkentöjä voidaan tehdä nopeasti, ja verkkolaitteita voidaan vaihtaa tai tuoda lisää. Jakamokaapit myös pystytään helpommin pitämään järjestyksessä uudistuksen myötä. Dokumentointi on tuotu ajan tasalle ja kytkentäkaapeloinnit värikoodattu toiminnan ja vedentulon turvaamiseksi.

Sekä Soini että Koskelvuo ovat yhtä mieltä myös siitä, että yhteistyö Exlanin kanssa tulee jatkumaan.

– Tulemme ehdottomasti käyttämään Exlanin palveluita tulevaisuudessakin, Koskelvuo tiivistää.

Ennen ruskossa jakamona toimi kaksi vanhaa avotelinettä, jotka eivät palvelleet enää uusia tarpeita.

Ruskon uusi saneerattu ATK-jakamo on siisti ja helposti ylläpidettävä jatkossa.

Tampereen Veden automaatioinsinööri Tapio Soini (vasemmalla) ja järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo ovat tyytyväisiä Exlanilta saamaansa palveluun.

Juokseva vesi on arjen luksusta, jonka arvoa harvoin pysähtyy miettimään. Tampereen Vedessä sen arvo kuitenkin tiedetään, ja siksi toiminta ei saa pysähtyä – edes silloin, kun Exlan työskentelee jakamoiden uudistamiseksi.

Katkot vältetään vain ennakoimalla

Jatkuva vedentulo on yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeää. Tampereen Veden tehtävä on pitää huolta siitä, että vesihuolto toimii.

Yksi Tampereen Vesi Oy:n strategian painopistealueista on varma vesihuolto. Vesihuollon varmistamiseksi on ennakointi ja huolellinen suunnittelu ensiarvoisen tärkeää.

Varma vesihuolto vaatii myös varmat verkkoyhteydet. Verkkoyhteyksien katkeaminen vaikuttaisi vedentuloon mahdollisesti heti. Osana ongelmien ennakointia Tampereen Vesi halusi uudistaa kytkentäkaappejaan eli jakamoitaan. Oli tärkeää, että työt hoitaisi luotettava asiantuntija, ja siksi tekijäksi valikoitui juuri Exlan.

Kytkentäkaappien uudistuksia eli jakamosaneerauksia tehtiin sekä Tampereen Veden Ruskossa sijaitsevalla tuotantolaitoksella että pääkonttorilla Nekalassa. Töitä tehdessä myös Exlan joutui ottamaan huomioon aivan uusia, toimintavarmuuteen liittyviä asioita.

Kytkentäkaappien uudistustyöt eli jakamosaneeraukset luovat selkeyttä

Aikojen saatossa kytkentäkaapissa eli jakamossa ehtii sattua ja tapahtua. Näin oli käynyt myös Tampereen Veden toimipisteissä.

Ruskon tuotantolaitoksella ATK-jakamona toimivat 20 vuotta vanhat avotelineet, jotka olivat jääneet jälkeen. Myös kiire oli päässyt sotkemaan jakamoa.

Ruskon vanhat avotelineet eivät palvelleet enää uusia tarpeita.

– Jos esimerkiksi sopivaa johtoa ei ole heti ollut saatavilla, on saatettu käyttää pitempää. Sitten räkissä on monta vuotta ollut puolen metrin matkalla viiden metrin johto, automaatioinsinööri Tapio Soini hymähtää.

Myös Nekalassa jakamot olivat alkaneet elää omaa elämäänsä, ja siellä päädyttiinkin vaihtamaan lopulta koko kytkentäkaappi.

– Johtosekamelska oli mahdoton, ja sen setviminen vei aikaa. Nyt siellä sijaitsee varmuus ja selkeys sekä kytkentöihin voidaan tehdä nopeitakin muutoksia, järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo kertoo.

Ruskon uusi saneerattu jakamokaappi on siisti ja jatkossa helposti ylläpidettävä.

Tarkka suunnittelu takaa onnistuneen verkkouudistuksen

Vesilaitoksen kaltaisessa paikassa suunnittelutöiden merkitys korostuu. Sävelten tulee olla selvät, ennen kuin kukaan edes tarttuu ruuvimeisseliin.

Esimerkiksi Ruskon tuotantolaitoksella itse työ kesti pari vuorokautta, mutta sitä edelsi puolen vuoden suunnittelu.

– Varakäyttömahdollisuus oli projektin kannalta oleellinen, ja sitä emme tahtoneet saada millään varmistettua. Ongelma oli pakko ratkaista ennen töiden toteuttamista, ja lopulta siinä myös onnistuttiin, Soini kertoo.

– Projekti sujui hyvin ja lopputulos on todella siisti sekä ylläpidettävä. Kaikki meni suunnitelmien mukaan.

Myös toimiston jakamokaapin uudistus sujui erinomaisesti.

– Exlan suunnitteli homman hyvin. Työt alkoivat perjantaiaamuna, jolloin väki laitettiin toimistolta etätöihin, ja päättyivät ennen uuden työviikon alkamista. Kaikki meni niin hyvin kuin vain voi, Koskelvuo sanoo.

Lopputulos tuo varmuutta

Nyt jakamoihin on saatu varmuus ja selkeys. Uusia kytkentöjä voidaan tehdä nopeasti, ja verkkolaitteita voidaan vaihtaa tai tuoda lisää. Jakamokaapit myös pystytään helpommin pitämään järjestyksessä uudistuksen myötä. Dokumentointi on tuotu ajan tasalle ja kytkentäkaapeloinnit värikoodattu toiminnan ja vedentulon turvaamiseksi.

Sekä Soini että Koskelvuo ovat yhtä mieltä myös siitä, että yhteistyö Exlanin kanssa tulee jatkumaan.

– Tulemme ehdottomasti käyttämään Exlanin palveluita tulevaisuudessakin, Koskelvuo tiivistää.

  • Perustettu vuonna 1898, henkilöstöä 165 työntekijää ja liikevaihto noin 73 M€ (2023)
  • Omistaa 4 pintavesilaitosta ja 5 pohjavedenottamoa, joilla tuotetaan puhdasta vettä vuodessa noin 20 miljoonaa kuutiota
  • Ylläpidon piirissä vesijohtoverkkoa noin 850 km ja viemäriverkkoa noin 780 km
  • Vuoden 2024 alusta lähtien toiminta yhtiöitettiin. Tampereen Vesi liikelaitoksesta tuli Tampereen Vesi Oy. Uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos on edelleen osa Tampereen kaupunkikonsernia.

Lue lisää: https://www.tampereenvesi.fi/