You are here:

Nokian terveyskeskus kasvaa ja kehittyy:

”Terveydenhuolto perustuu tiedonkulkuun”

Nokian TK jakamo ja Hannu Korpela

Sähköiset palvelut ovat ratkaisevassa asemassa sekä terveydenhuollon laadun että kehityksen kannalta. Siksi myös Nokian terveyskeskuksen saneerauksessa panostetaan vahvasti verkon toimivuuteen. Vaativan projektin paikalliseksi kumppaniksi valittiin Exlan Finland Oy.

”Nokian terveyskeskuksen laajentuessa kiinteistön verkkoympäristöstä haluttiin nopea, selkeä, tietoturvallinen ja luotettava – myös tulevaisuutta silmällä pitäen. ”Terveydenhuolto perustuu tiedonkulkuun. Resurssit ovat rajalliset ja tietotekniikkaa tarvitaan yhä enemmän. Ihmisiä ei voi hoitaa, jos tieto ei kulje”, toteaa Nokian terveyskeskuksen tietohallintoasiantuntija Kirsti Vanhatalo. ”Koska tällä sektorilla turvallisuus ja palvelujen toimivuus ovat ensisijaisen tärkeitä, kaupungin runkoverkkojen uudistukseen myönnetyt määrärahat kohdennettiin terveyskeskukselle”, jatkaa Nokian Kaupungin sähköinsinööri Hannu Korpela (kuvassa).

Järjestys olla pitää

Nokian TK jakamo ennen saneerausta

Jakamo ennen saneerausta. Vuosikymmenten aikana lisääntyneet kytkennät ja käytöstä poistuneet laitteet vaikeuttivat ylläpitoa. Jakamo dokumentoitiin jokaista kaapelia myöten ennen perusteellista uudelleen järjestelyä.

Exlanin tehtävänä oli parantaa Nokian terveyskeskuksen IT-verkon toimintavarmuutta, päivittää verkkodokumentointi sekä siistiä kaikki tarpeeton pois verkosta ja jakamoista. Vuosikymmeniä palvelleen verkkoympäristön ongelmia olivat muun muassa vanhentuneet laitteet sekä kytkennät, joista kenelläkään ei ollut enää varmaa tietoa. “Saneeraus on aina uuden rakentamista vaativampaa. Ei ole itsestään selvää, että ongelmilta vältytään, kun kosketaan yli 20 vuotta vanhoihin kytkentöihin satojen koneiden ja kaapelien järjestelmässä”, Kirsti muistuttaa.

Työssä keskityttiin neljän pääjakamon saneeraukseen. Suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Nokian kaupungin ja Soneran kanssa. Exlan hankki tarvittavat asennustarvikkeet, suoritti esiasennukset ja toteutti jakamoiden muutostyöt. Työn vaativuutta lisäsi se, että terveyskeskuksen toiminnan tuli jatkua mahdollisimman sujuvasti, erityisesti ympäri vuorokauden palvelevaa ensiapua häiritsemättä. Siksi suurin työ tehtiin esisuunnittelussa: esimerkiksi jakamoiden jokainen kaapeli ja laite piti dokumentoida yksi kerrallaan. Muutoksen yhteydessä uudistettiin kaappien sähkönsyötöt, maadoitukset sekä kehitettiin kytkentäkaapelien ylläpitoa helpottava värijärjestelmä sekä korvattiin vanhat kytkentäkaapelit uusilla värijärjestelmän mukaisilla kaapeleilla.

Erinomaista palvelua

“Jakamokaappien saneeraus oli haaste, jonka edessä moni muu olisi nostanut kädet pystyyn. Exlan onnistui työssään erinomaisesti. He puhuivat henkilökuntamme kanssa samaa kieltä, ottivat kohteliaasti huomioon kaikki osapuolet ja kuuntelivat toiveitamme tarkoin. Olen saanut projektista ainoastaan hyvää palautetta”, Kirsti kertoo.

Kaapelit ja runkokytkimet

ATK-jakamoiden saneerauksen yhteydessä myös tietoliikenteen kannalta tärkeät laitteet uusittiin ja toimintavarmuutta parannettiin.

Myös Hannulla on Exlanista sanansa sanottavana: ”IT-alalla toimitaan usein kasvottomasti ja yhteyshenkilöt vaihtuvat taajaan. Exlanilla asiat ovat toisin. Heiltä saan läheistä palvelua, perusteellista suunnittelua sekä toimivat yhteydet operaattoreihin ja ohjelmistotoimittajiin. Nokian terveyskeskus on nyt entistä turvallisempi ja valmiina tarjoamaan potilaille nykyaikaista palvelua myös tulevaisuudessa.”

Jatkossa kiinteistön tietoliikenneverkkoa parannetaan osa-alue kerrallaan muiden projektien yhteydessä. Hyvin tehdystä työstä kelpaa jatkaa!

Nokian kaupuki, logo

Nokian Kaupungin terveyskeskus tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita:

 • aluevastaanotoilla
 • ensiavussa 24H
 • fysioterapiaosastolla
 • hammashoitolassa
 • mielenterveyskeskuksessa
 • röntgenissä
 • arviointi- ja kuntoutusosastoilla

Erikoissairaanhoidon palveluita annetaan erikoislääkäripoliklinikalla, leikkausosastolla sekä vuodeosasto 1:llä.

Nokian terveyskeskuksen tilastot 2013:

 • 53 024 lääkärikäyntiä
 • 5 201 äitiysneuvola- ja perhesuunnittelukäyntiä
 • 7 533 lastenneuvolakäyntiä
 • 9 109 koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käyntiä
 • 30 091 suun terveydenhuollossa käyntiä