You are here:

Exlanin rakentama verkko vie Ilveskodin potilasturvallisuuden ja hoitovalmiudet digiaikaan

Ilveskodin toimistossa

Hämeenlinnan Ojoisilla sijaitseva kuntoutuslaitos Ilveskoti on palvellut sotainvalideja ja -veteraaneja sekä muita laadukasta hoitoa tarvitsevia asiakkaitaan lähes 30 vuotta. Exlanin toteuttama, nykyaikaiset vaatimukset täyttävä tietoverkko mahdollisti Ilveskodin potilasturvallisuuden, tietoturvan ja kilpailukyvyn kehittämisen alansa kärkijoukkoon.

Monipuolisia kuntoutuspalveluja tuottavan Ilveskodin erityisosaamista on geriatrinen, ortopedinen ja neurologinen kuntoutus. Vuosikymmenien kokemusta löytyy myös psykiatriasta, haavahoidosta, diabeteshoidosta, tasapainon harjoittelusta ja mielen virkistyksestä. Digitalisaation myötä olennainen osa Ilveskodin arkea on tietotekniikan hyödyntäminen niin hallinnossa, toimistossa kuin hoitotyössä.

Liisa Lähteenmäki

Ilveskodin johtaja Liisa Lähteenmäki arvostaa Exlanin täsmällistä ja aktiivista palvelua.

– Vuonna 2016 havaitsimme, ettei ICT-ympäristö vastannut tulevan potilastietojärjestelmän vaatimuksia, joten edessä oli uudistus. Yhteinen potilastietojärjestelmä on kaltaisellemme toimijalle kriittinen, koska sen avulla potilaiden tiedot ovat käytettävissä siellä, missä heitä hoidetaan. Järjestelmä nopeuttaa hoitoprosesseja sekä edistää potilasturvallisuutta tiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantuessa. Lisäksi meille on strategisesti tärkeää, että kiinteistöön voidaan liittää nykyaikaista hoitoteknologiaa, kuten verkkoon yhdistetyt verenpainemittarit ja EKG-laite sekä kuntoutus- ja kuntosalilaitteet, kertoo Ilveskodin johtaja Liisa Lähteenmäki.

ICT-ympäristön uudistuksen myötä Ilveskodin vakuuttavuus palveluntuottajana nousi kokonaan uudelle tasolle. – En ymmärrä, kuinka selvisimme aiemmin. Faksi lauloi, ja henkilöstön piti kirjoittaa asioita kerta toisensa jälkeen uudestaan. Nyt työskentely on miellyttävää, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus merkittävästi pienempi. Tietoverkossa on kaikki kohdallaan ja se on käyttäjälähtöisesti toteutettu, Liisa jatkaa.

Perustana laadukas tietoverkko

Ilveskoti, jakamo

Jakamokaapissa kaikki on järjestyksessä ja tilaa löytyy myös laajennuksille.

Exlanin työ sisälsi Ilveskodin tietoliikennekaapeloinnin kuntotarkastuksen, tietoverkon suunnittelun sekä uusien jakamoiden paikkojen suunnittelun. Jakamot, kuitujen vedot, palokatkot sekä kaapelointi toteutettiin henkilökunnan tarpeet huomioiden ja Ilveskodin arkea häiritsemättä. Lisäksi Exlan asensi osan operaattorin laitteista sekä vastasi ympäristön siisteydestä asennusprojektin aikana.

– Exlan hoiti työnsä huomaamattomasti ja potilasturvallisuuden säilyttäen. Siisteys ja hygienia olivat alusta loppuun erinomaisella tasolla. Exlanin viestintä on aktiivista, ja he tekivät kaiken juuri niin kuin lupasivat, sovitussa aikataulussa. Heiltä saimme asiakaslähtöistä, ystävällistä ja turvallista palvelua – hoitoalalla pienikin viive tai virhe olisi ollut katastrofi. Olemme tyytyväisiä myös Exlanin perusteelliseen dokumentointiin, jolla on suuri merkitys järjestelmän ylläpidon kannalta, Liisa kiittelee.

Valmiina tulevaan

Ilveskodin missio on olla edelläkävijä nykyaikaisena kuntoutussairaalana jatkossakin. – Kun tietojärjestelmä on kunnossa, pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin sekä asiakkaidemme odotuksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Mielellämme jatkamme Exlanin kanssa yhteistyötä teknologioiden kehittyessä, ja suosittelen heitä varauksetta toisillekin, Liisa toteaa.

Liisalla on sanottavaa myös tietoverkon uudistusta harkitseville:
– Ikinä ei tiedä, mitä pinnan alta löytyy. Täälläkin moni asia näytti olevan päällisin puolin kunnossa, mutta Exlanin tarkistus paljasti tietoverkon epäkohdat. Terveysala uudistuu vauhdilla, joten palveluntuottajien kannattaa varmistaa ajoissa, missä mennään.

Ilveskoti, logo

Ilveskoti

  • Hämeenlinnan kaupunki ja Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri perustivat Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön vuonna 1987.
  • Yksityinen terveydenhuollon laitos ja sairaala Ilveskoti aloitti toimintansa vuonna 1991.
  • Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville.
  • Ilveskodissa on 43-paikkainen hoito-osasto, terveysasema, palvelutalo ja hyvää kotiruokaa tarjoava keittiö.

Lue lisää:
www.ilveskoti.fi