You are here:

Exlanilta vauhtia Parolan koulujen digiloikkaan:

”Suunnitelmallisuus, siisteys ja tehokkuus omaa luokkaansa”

Hattula, henkilot

Hattulan kunnan ICT-tukihenkilö Rauno Aaltonen (vas.), ICT-päällikkö Leena Lehtonen ja Parolan ala- ja yläasteen rehtori Mika Saarinen.

Vuoden 2016 aikana toteutuva Hattulan kunnan perusopetuksen digitalisaatio on malliesimerkki sekä laitekannan laajuuden että oppilaiden tasa-arvoisuuden näkökulmasta. Exlanin ansiosta Parolan koulujen verkkoratkaisut valmistuivat laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja sovitussa aikataulussa – tulevaisuuden tarpeita unohtamatta.

Digitalisaation myötä Parolan koulujen oppimateriaali siirtyy vaiheittain verkkoon ja kirjat palvelevat lähinnä työskentelyn tukena. “Tulevaisuudessa oppiminen perustuu vahvasti tiedonhakuun ja työskentelyyn ajasta tai paikasta riippumatta. Samalla opettajan rooli muuttuu ohjaavammaksi. Sähköinen materiaali on monipuolista, helppo pitää ajan tasalla, eikä rajoitu kansilehtien väliin”, toteaa Parolan ala- ja yläasteen rehtori Mika Saarinen. Hattulassa lähdetään siitä, että perusopetus säilyy jatkossakin tasa-arvoisena ja maksuttomana. “Oppiminen ei saa kärsiä laitteiden tai nettiyhteyksien takia. Siksi kaikki perusopetuksen piiriin kuuluvat 1200 oppilasta saavat käyttöönsä joko tabletin tai Chromebookin”, Mika kertoo. “Laitteiden ohella koulun on pystyttävä tarjoamaan laadukas verkkoyhteys –tässä Exlan teki erinomaista työtä”, jatkaa ICT-päällikkö Leena Lehtonen.

Suunnitelmallista tehokkuutta

Tietoliikenneratkaisujen uudistus aloitettiin yläasteen ja lukion tiloista, joihin asennettiin yhteensä 54 tukiasemaa jokaista luokkaa ja liikuntasalia myöten. Seitsemästä ATK-jakamosta viisi saneerattiin ja yksi siistittiin, yksi muutettiin läpikytkentäjakamoksi ja lisäksi rakennettiin uusi jakamo palvelemaan sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Ala-asteelle asennettiin yhteensä 38 tukiasemaa, jokaiseen luokkaan ja neljään kerrokseen. Kaikki kolme ATK-jakamoa saneerattiin ja siivottiin. Jakamoiden väliin asennettiin uudet valokuidut kupariverkkojen tilalle. Suunnittelemalla valokuitujen vedot osittain uusiksi, verkon rakenteesta saatiin tähtimäinen. Tällöin esimerkiksi yksittäisen kytkimen hajoaminen ei aiheuta katkoksia ja verkon laajennus on helppoa. Kaapeloinneissa huomioitiin valmius kameravalvonnalle ja uusia, käyttäjälähtöisesti sijoitettuja kaapelointipisteitä tehtiin noin 180. Samalla uusittiin kahden ATK-luokan kaapelointi. Projektin päätteeksi suoritettiin operaattorin kytkinvaihdokset ja tukiasemien käyttöönotot.

Jakamo ennen ja jälkeen

Esimerkkijakamo ennen ja jälkeen saneerauksen.

”Kaikesta tästä Exlan suoriutui kunnialla vain kuudessa viikossa. Suunnitelmallisuus, siisteys ja tehokkuus ovat heillä omaa luokkaansa. Jo ensimmäisenä päivänä huomasin, kuinka kaverit tiesivät heti minne mennä, eivätkä jääneet paikoilleen seisoskelemaan. Vastaavaa suoritusta en ole ennen nähnyt”, Leena hämmästelee. ”Työt tehtiin joustavasti ja koulun toimintaa häiritsemättä. Exlanin väki on palveluhenkistä ja heidän kanssaan voi myös keskustella”, Mika lisää. ”Ylläpidon kannalta kiitosta ansaitsee yleinen siisteys, kaapelien veto ja mitoitus, sekä aliverkkojen värikoodaus. Exlanilla on investoitu laadukkaisiin työvälineisiin ja kaverit ovat aidosti ylpeitä työstään”,  jatkaa ICT-tukihenkilö Rauno Aaltonen.

Työsarkaa riittää jatkossakin: alkuvuodesta edessä on kahden pienemmän koulun kaapelointiurakka. ”Parolan koulujen projekti oli kiireinen ja varsin työläs. Siksi yllätyimme positiivisesti, kuinka hienosti Exlan vastasi haasteeseen. Suosittelen Exlania lämpimästi!” Leena toteaa ja toivottaa lukijat tervetulleiksi tutustumaan uudistuksiin.

Hattula-logo

Parolan koulut

  • Parolan koulu 1. – 6. -luokkalaisille
  • Parolan yhteiskoulu 7. – 9. -luokkalaisille
  • Parolan lukio toimii samassa rakennuksessa yhteiskoulun kanssa
  • Parolan koulu on Hattulan kunnan suurin ala-aste
  • Kouluissa yhteensä noin 1200 oppilasta
  • Henkilöstöä noin 100

Lue lisää:
www.hattula.fi